Lars Kallsäby: SD spekulerar och sprider förvirrande information

I dagens VLT svarar Lars Kallsäby på insändare av SD. Här nedan följer hela texten.

I VLT den 30 maj tycker och tänker Ann-Christine From Utterstedt (SD) en hel del om det eventuella flyktingboendet på Barkarö. Kommunen har tagit fram ett dokument med vanliga frågor och svar om detta som finns att läsa på nätet: http://bit.ly/barkaro.

Jag vill dock speciellt lyfta några saker från det dokumentet. Tyvärr blev det tre fel i den viljeyttring från kommunen som From Utterstedt felaktigt beskriver som ”beslut”. Det korrekta datumet är 22 april, inte 22 februari. I handlingen ser det ut som det finns två sidor, men dokumentet består endast av en sida. Handlingen diariefördes felaktigt som ”beslut” när det skulle varit ”utgående post”. Alla tre felen har nu åtgärdats.

Migrationsverkets kontrakt med Mälarcampingen upphörde den 28 april och de flesta familjer riskerade att flyttas till Fagersta och tvingas bryta upp från den trygghet de fått med skolgång och det sociala nätverk de skapat i Västerås. Detta sammanföll med Migrationsverkets upphandling av boenden i hela Sverige och det är mot den bakgrunden som vi skrev under viljeyttringen att ett boende som motsvarar boendet på Mälarcampingen skulle kunna placeras i Barkarö.

Efter det fick familjerna anstånd en tid och nu har det ordnat sig så att samtliga är kvar i Västerås, vilket vi tycker är mycket positivt ur ett barn- och familjeperspektiv. Krigen i världen fortsätter och behoven av fungerande asylboenden kvarstår dock. Migrationsverket ansvarar för all upphandling, men vi som kommun är måna om att det ska bli så bra som möjligt för de barn, unga och vuxna som flytt hit från fruktansvärda förhållanden.

From Utterstedt menar att Magnus Edström (MP) och jag vid mötet i Barkarö inte kunde ge ”någon mer information än den som hittills framkommit”. Det är inte så konstigt för det fanns inte mer information att ge. Det finns i dagsläget inget ärende hos kommunen att informera eller ta beslut om.

Skulle Abict AB få ett positivt svar i Migrationsverkets upphandling så kommer kommunen ta emot och processa detta enligt Plan- och Bygglagen (PBL) om en ansökan om bygglov kommer in. Då först finns det ett ärende vi kan ta ställning till. I den processen ingår information och samråd.

Vi har ett viktigt uppdrag att hjälpa de människor som har flytt undan förföljelse, krig och utsatthet och blivit placerade i vår kommun. Det är upp till alla oss som redan bor här att göra så de känner sig välkomna här. Att Ann-Christine From Utterstedt och SD i förtid spekulerar och sprider förvirrande information är djupt beklagligt.

Lars Kallsäby (C), ordförande i Byggnadsnämnden