Västerås nu medlem i Håll Sverige Rent

Beslutet togs i kommunfullmäktige i mars men nu är det officiellt. Kommunen arbetar förstås redan på olika sätt för att förebygga och hantera nedskräpning. Vi tycker dock att medlemskap i Håll Sverige Rent är ett bra initiativ som ytterligare synliggör det vi redan gör samt stärker vårt långsiktiga arbete. Som medlem kommer kommunen också utöka det aktiva samarbetet med andra aktörer inom området.