Dödshot mot Lars Kallsäby

I fredags fick Lars Kallsäby ett dödshot via brev skickat till sitt hem.

En familjemedlem öppnade det och texten löd: ”Byggs asylboendes i Barkarö kommer du att dö”. Lars polisanmälda skyndsamt det inträffade och pratade med säkerhetsansvariga inom kommunen. Idag intervjuas Lars av VLT där han bl.a. säger: “Det finns gränser för vad man ska behöva stå ut med”.

P-O Rask, som arbetar med säkerhetsfrågor inom kommunen, säger att “han tidigare aldrig varit med om ett så tydligt dödshot riktats mot en politiker”.

Sådant här är förstås helt oacceptabelt och vi är oroliga, inte bara för Lars och hans familj, men för hur framtiden ska te sig för förtroendevalda. Om man kan förvänta sig att möta sådant här, vem kommer då vilja och våga ställa upp?