Nu börjar arbetet i fokusgrupper

Som en del av förberedelserna inför valet 2018 kommer vi arbeta med fokusgrupper. En fokusgrupp arbetar med ett visst ämnesområde och resultatet från alla grupper ligger senare till grund för ett kommunalt handlingsprogram. Alla medlemmar (och även icke medlemmar) är välkomna att arbeta i en fokusgrupp och vi tror det finns en grupp som passar alla.

Vad innebär det att vara med i en fokusgrupp? Varje grupp planerar sitt arbete själv så vad det innebär beror till viss del på dig. Vi tror dock att en grupp träffas ett antal gånger, diskuterar frågor, arbetar fram förslag och idéer osv.

Här är de fokusgrupper som finns just nu:

  • Jobb/företag/näringsliv
  • Vård och omsorg
  • Integration
  • Skola/utbildning
  • Miljö & energi
  • Samhällsbyggnad
  • Kultur & idrott

Om du vill vara med i en grupp, kontakta Magnus Nystedt på magnus.nystedt@centerpartiet.se eller 076 495 41 86 så sätter han dig i kontakt med gruppens sammankallare.

Vi ser att varje grupp lämnar in en preliminär rapport före jul i år och en slutrapport före sommaren 2017.