Hamse Omar leder arbete mot våldsbejakande extremism

Hamse Omar, Centerpartist i Fagersta, uppmärksammas i Fagersta-Posten för sitt arbete mot våldsbejakande extremism. Hamse leder också arbetet i Västerås inför nästa val vad gäller integration.

Nu under hösten ska Fagerstabon Hamse Omar, som också är C-politiker i kommunfullmäktige, arbeta med frågorna i planen. – Vi ska börja med en kartläggning, en lägesbild. Vilken är situationen i Fagersta?, säger Hamse Omar. – Vi ska träffa de som jobbar mest med ungdomarna, ha en dialog med dem: Skolor, fritids, ungdomsmottagningen, psykiatrin, polisen. Omar räknar efter kartläggningen med att kommunen kan arbeta fram ett material som personal vilken arbetar med barn och ungdomar kommer att kunna ta del av. – Man måste utbilda personalen i Fagersta, från förskolan till gymnasiet. Om ett barn radikaliseras, hur kan man bemöta den personen? Hur kan ett barn bli extremist?