Rikslista slår inte ut det lokala

I gårdagens ledare i VLT skrev Richard Appelbom om Centerpartiets Förtroenderåd som i helgen beslutade att erbjuda en rikslista i nästa val.

Det är inte lätt att leva som man lär. Centerpartiet tar alla tillfällen i akt att lyfta fram ”närodlad politik”. En sympatisk grundsyn om att beslut bör fattas så nära människorna som möjligt.
Nu har dock Centerns förtroenderåd enligt TT beslutat att partiet i valet 2018 ska ha både en rikslista och lokala listor.
De lokala listorna är vad vi är vana vid. Medlemmarna i valkretsarna utser en lista med lokala kandidater.
Rikslistan är däremot densamma i alla valkretsar.
...
Så mycket talar för att med en rikslista kan Centerns lokala toppnamn se sig i månen efter att komma in i riksdagen. Eller möjligen ta sig in bakvägen via rikslistan. Ett sådant upplägg vore allt annat än ”Närodlat”.

Idag i VLT går partisekreterare Michael Arthursson och ordföranden i Västmanland Anna Gunstad Bäckman i svaromål.

I gårdagens ledare ges bilden att den ”rikslista” som Centerpartiet vill införa till riksdagsvalet 2018 kommer att konkurrera ut lokala kandidater. Detta stämmer inte.
Resultatet från de rikslistor andra allianspartier haft visar att de inte är ett hot mot de lokala kandidaterna. I valet 2010 hade M en rikslista och i valet 2014 hade både M och L riks-listor som komplement till lokala listor.
I samtliga fall fick dessa rikslistor en ytterst liten andel av partiernas röster. Jämförelsen som görs med SD och KD är inte relevant eftersom de gick till val enbart med rikslistor.
Varför då en rikslista? En rikslista kan skickas till alla röstberättigade utlandssvenskar utan hänsyn till riksdagsvalkrets. Krånglet minskar och vi kan ge utlandssvenskar större möjligheter att välja Centerpartiet.
Vid valet 2014 fanns en efterfrågan bland väljare i hela Sverige att kunna rösta på Annie Lööf. Centerpartiet blir mer och mer intressant för fler och ökar i opinionsmätningar.
Annie Lööf är en stor anledning till detta. Hon erbjuder ett nytt ledarskap för Sverige.