Ljusglimtar finns om skola

Idag skriver Vicki Skure-Eriksson i VLT om situationen i skolan. Hennes replik till VLT:s ledare igår påpekar att vi är förstås inte nöjda med den ranking Västerås får i vissa sammanhang men att det finns en hel del fog för optimism inför framtiden.

Trots detta finns det flera ljusglimtar i statistiken. Andelen behöriga elever till gymnasiet som gått i den kommunala skolan ökar, om man räknar bort nyanlända. Även meritvärdet ökar hos dessa elever.

Däremot är det alltför stora skillnader mellan våra kommunala skolor. Därför pågår ett arbete med hur vi bättre kan omfördela medel utifrån elevernas socio- ekonomiska förutsättningar och utbildnings-bakgrund.

Andelen elever i skolan som flytt hit ökade kraftigt i Sverige och Västerås under 2015, i Västerås var ökningen större än riksgenomsnittet. Vi har lyckats ta emot dessa elever i grundskolan på ett bra sätt. Kostnaderna har täckts av Migrationsverket och staten.

Elevpengen höjdes i år med 19 miljoner och tillsammans med ett gediget arbete ser den kommunala grundskolan för första gången på länge ut att klara ekonomin. Det innebär att varje extra tillförd krona kan gå direkt till att stärka kvaliteten i skolan. Dessutom sker en extra satsning på fritidshemmen och elevhälsan under 2017.

Våra skolor har vi många duktiga lärare och vi jobbar med att öka kompetensen ännu mer kring undervisning på vetenskaplig grund, inkluderande lärmiljöer, kollegialt utbyte och pedagogik i mångkulturella lärmiljöer. Utbildning är viktigare än någonsin i en tid när extremism, radikalisering och vardagsrasismen sprider sig i samhället.