Pressmeddelande från Lars Kallsäby

Det är med stor förvåning som jag konstaterar att den rödgröna regeringen har ändrat inriktningen på en utredning som startades av Alliansen med syfte att förenkla regelverket för 3:12-reglerna så att resultatet nu är kraftigt höjda skatter på småföretag.

4 av 5 jobb skapas i småföretag och syftet med utredningen av de impopulära 3:12-reglerna var att göra det enklare för just dessa företag att skapa nya jobb. Ska fler jobb växa fram måste regelverken främja och uppmuntra till företagande.

– I stället för att förenkla reglerna föreslår regeringens utredare nu 5 miljarder i skattehöjningar för svenska småföretag. Om utredningens förslag blir verkligheten kan det drabba uppskattningsvis 5 000 – 10 000 företag i Västmanland.

Regeringens företagarfientliga politik fortsätter alltså och det kommer att slå hårt mot jobb och företag i länet. Nu måste regeringen återvisa denna utredning liksom den om kilometerskatt och byta riktning på sin politik för att Sverige ska kunna stå konkurrenskraftigt i framtiden.

pengar, skatt, sedel