Var finns medmänskligheten hos regeringen och Vänsterpartiet?

Denna artikel som publicerades i VLT idag är ett uttalande antaget vid förnomineringsstämma till kyrkovalet för Centerpartiets kommunkrets i Västerås 2016-11-21.

centerpartiet

Den 20 november för 27 år sedan antogs FN:s barnkonvention. En viktig konvention som regeringen vill ska bli lag i Sverige om två år. Samma regering bryter helt öppet mot barnkonventionen, både vad gäller barn med funktionsnedsättning och barn som flytt hit.

Trots massiva protester och tragiska livsöden, som till och med lett till dödsfall, fortsätter ansvarig minister Åsa Regnér (S) att nedmontera LSS och främst personlig assistans. Hon hävdar att detta är för att pengarna ska gå till de med de största behoven, samtidigt som barn, unga och vuxna med omfattande behov blir av med stora delar eller hela sin assistans.

Det är inte bara en mänsklig katastrof för personerna och deras anhöriga. Det är lika mycket en samhällelig katastrof. Människor som levt ett aktivt och självständigt liv med arbete och fritid, blir sittandes hemma. Arbetstillfällen försvinner, föräldrar och anhöriga får sluta arbeta för att klara av oavlönad dygnet runt-passning. Resultatet blir sjukskrivning, mer medicinering, fler institutionsboenden och familjer som tvingas vända sig till socialen.

Regeringens behandling av barn och unga som flytt hit visar också på en regering i medmänskligt förfall. Migrationsminister Morgan Johansson (S) har tecknat avtal med Afghanistan om att ta emot barn med afganskt ursprung så snart de fyllt 18. Vi ser hur 16-åriga skolelever plötsligt, på mer eller mindre godtyckliga grunder, anses vara över 18 år och blir av med skola, tryggt boende och god man, från en dag till en annan. Eller beskedet som 15-åringen får, att om tre år, när du fyllt 18, kommer du skickas till Afganistan, oavsett om det finns några släktingar där. Kan ni sätta er in i den psykiska pressen?

Det är inte bara ett enormt mänskligt slöseri. Det är också ett enormt slöseri med skattemedel, att först investera i utbildning och trygghet, till att i nästa stund dra mattan undan fötterna på dem. Istället för att bli våra framtida läkare, entreprenörer, ekonomer, sjuksköterskor, lärare och ingenjörer som bidrar till Sveriges tillväxt och utveckling, blir det självskadebeteende och psykakuten. Vi får en migration med bara kostnader, både mänskliga och ekonomiska.

Kan ni sätta er in i hur skolans personal mår, som dagligen möter dessa livrädda barn och ska försöka få dem att ta till sig undervisningen? Som ska förklara varför barnkonventionen inte gäller just dem?

Det vi ser nu är dagens motsvarighet till efterkrigstidens baltutlämning. Livrädda unga människor som hellre kastar sig ut från tredje våningen eller tar sina liv än åker mot en trolig död i sitt hemland.

Men S/MP-regeringen gör detta, helt öppet och utan att skämmas. Att dessutom Vänsterpartiet stödjer dem är för oss en gåta. Trots alla fördömande ord från (V)-företrädare, som protesterar mot regeringens nedmontering av LSS och flyktingpolitik, betyder det ingenting när det väl gäller. När Vänsterpartiet förhandlar om budgeten med regeringen, då är det viktigare att stoppa vinster i välfärden, än att rädda människoliv. Vi hoppas att fler genomskådar Vänsterpartiets dubbelspel och även minns detta på valdagen.

Vi säger inte att det inte kan uppstå problem när människor från andra kulturer möter det svenska samhället, men vi tror att det bästa sättet att motverka problem är att människor snabbt kommer ut i arbete och egen försörjning, blir en del i samhället där alla människors kompetens tas tillvara. Då måste vi tänka nytt, höja vår egen globala kompetens och förenkla vägarna in i vårt svenska samhälle. Inte ha system som effektivt stänger folk ute.

I Centerpartiet vill vi se ett nytt ledarskap som värnar människan, inte systemen. Vi kommer aldrig sluta kämpa för alla barn, unga och vuxna som lever i en utsatt situation.