Komplettering av årsplan - historisk satsning på skolan

västerås stadshus

Igår under kommunfullmäktiges sammanträde antogs korrigering av årsplan (budget) 2017. Den innehåller bland annat stora satsningar på skolan, social hållbarhet och bostadsbyggande.

VLT rapporterade från sammanträdet med bland annat Vicki Skure-Eriksson, ordförande i grundskolenämnden:

– Vi har jobbat hårt med att få vår budget i balans och det har vi lyckats med. Dessa pengar kommer därför inte att behöva täcka något underskott utan blir verkligen ett uppskattat tillskott.