Skrota kilometerskatten omedelbart

Lars Kallsäby skriver i egenskap av näringspolitisk talesperson för Centerpartiet Västmanland om regeringens planerade kilometerskatt på tunga transporter i Bärgslagsbladet/Arboga tidning.

lastbil, transport

Centerpartiet har sagt nej till kilometerskatten hela tiden och säger fortsatt nej. Det är en skatt som är såväl dum som onödig och den kommer drabba de norra länsdelarna extra hårt där industrin är i högre utsträckning beroende av vägtransporter. Min förhoppning är att regeringen lyssnar på den massiva kritiken, tar sitt förnuft till fånga och skrotar planerna omedelbart.