Sopsaltning nu igång i Västerås

borstar

De första försöken med sopsaltning är nu igång i Västerås, rapporterar VLT.

Vi i Centerpartiet tycker det är bra att Västerås nu påbörjat ett treårigt test med sopsaltning.

Det är visserligen en något dyrare teknik än den traditionella plogningen men med vissa fördelar.

Med sopsaltning blir det barmark på gång- och cykelvägar så risken för punktering, ett ständigt gissel för cyklister, minskar drastiskt. Dessutom bör halkolyckor för gående samt plogskador på mark och annat minska.