Svar från Kallsäby om kilometerskatt

bondgård, fält, sommar

Lars Kallsäby svarar idag i VLT på regeringens kilometerskatt.

Clas Lundberg hävdar den 23 november att jag pratar strunt om kilometerskatten som utreds av regeringen. Det är en skatt på tunga transporter som miljöminister Karolina Skog (MP) har bekräftat ska bli verklighet.

Clas Lundberg hävdar att landsvägstrafiken är kraftigt subventionerad. Mig veterligen finns inte någon sådan subvention. Men även om sådan subvention skulle finnas förändrar det inget i frågan om kilometerskattens potentiella skadlighet för företagandet i länet.

Om kilometerskatten skulle införas kommer tunga transporter med lastbil belastas med upp till så mycket som 26 kronor per mil i extra skatt. Det skulle innebära extra kostnader på 101 miljoner kronor per år för tunga transporter i Västerås och nästan lika mycket till för resten av länet. En sådan skatt drabbar framförallt små företagare i gles- och landsbygd men den extra kostnaden skulle betalas av konsumenter överallt i och med höjda priser på varor och tjänster.

Centerpartiet tror att hållbara och miljövänliga transporter ska stimuleras fram med morötter och inte piskor. Därför uppmanar vi regeringen att omedelbart slänga alla tankar på kilometerskatt i papperskorgen.