Vilka är lokalpolitikerna i Västerås?

västerås, stadshus

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har släppt en rapport om lokala politiker i alla 10 kommuner i Västmanland.

Här kommer några av siffrorna gällande Västerås:

  • Västerås har 271 förtroendevalda
  • 55% män, 45% kvinnor
  • Unga (18-29 år) är underrepresenterade men Västerås har en något jämnare åldersfördelning och en högre andel yngre förtroendevalda än både länet och landet som helhet
  • 49% är gifta
  • 10% är småbarnsföräldrar
  • 20% är utrikesfödda jämfört med 22% av befolkningen i landet
  • 7% har förgymnasial, 27% gymnasial och 66% eftergymnasial utbildning