Den gamla asylpolitiken var dålig

johanna jönsson

Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet, klargör i Expressen vår syn.

"Så låt mig vara väldigt tydlig, vi i Centerpartiet vill inte tillbaka till det gamla bristfälliga systemet. Vi har under lång tid lagt fram förslag som syftar just till att förnya och förbättra det gamla. Men det betyder inte att vi är beredda att acceptera vilka förändringar som helst. Att hålla familjer splittrade och införa regler som rent praktiskt fråntar människor möjligheten att söka skydd är inte förbättringar, utan försämringar."