Västerås i framkant med gröna obligationer

gröna obligationer

Västerås stad ger ut gröna obligationer för 750 miljoner kronor.

Att ge ut gröna obligationer fungerar som obligationer men det som pengarna används till ska gå till speciella miljöinriktade satsningar. I samband med budgeten 2015 gav kommunfullmäktige i uppdrag att titta på om gröna obligationer kunde vara en del av stadens finansiering.

"Gröna obligationer är ett koncept utvecklat av Världsbanken och SEB. Första obligationen gavs ut av Världsbanken 2008. Av svenska kommuner var Göteborg först 2013 följt av Örebro 2014. Investeringar som kan omfattas är bland annat projekt som begränsar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar, och klimatanpassningsåtgärder."

Nu finns gröna obligationer med i det erbjudande som Västerås stad går ut med till finansmarknaden. Det tycker vi är jättebra!