Byggplan vid Jakobsbergsplatsen går vidare till samråd

Det handlar om tre nya bostäder med totalt runt 80 lägenheter som är tilltänkta för en plats där det tidigare fanns tennisbanor och radioamatörernas stuga. Tidigare har ett arkitektförslag med tre hus i 5-7 våningar vunnit en tävling. Idag tog byggnadsnämnden uppärendet och ställde sig bakom det. Nu ska ärendet gå vidare till samråd då berörda parter får komma till tals om förslaget.

Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande, kommenterar ärendet i VLT.

"– Här kommer det att storma, sade ordföranden Lars Kallsäby (C) när nämnden fattade beslut på torsdagen att att ordna ett samråd.

Politikerna har blivit uppvaktade av de boende vid flera tillfällen.

– Vi har kommit fram till att inte ändra i underlaget, men vi lyssnar på de boendes synpunkter i samband med samrådet, sade han.

Hur lätt är det att ändra i ett förslag som redan utsetts som vinnare i en tävling?

– Vi är fria att ändra men måste självklart lyssna på dem som äger marken och dem som vill göra det här, säger Lars Kallsäby.

Vid samråd brukar det ofta bli en eller annan justering i detaljplaner men han vill inte säga på förhand om det blir så i det här fallet."

Lars kallsäby