"Olyckligt att det skett utan upphandling"

Lars Kallsäby kommenterar i VLT att Västerås stad har köpt varor för 4 miljoner kronor från ICA utan att ha ett upphandlingsavtal.

Upphandlingsenheten ligger under Konsult och service där Lars är ordförande.

"– Det är inte okej. Men ur ett verksamhetsperspektiv förstår jag att man måste handla. Man måste göra vardagen dräglig för våra verksamheter, för allt går inte att pressa in i våra mallar. Sedan är det förbannat olyckligt att det skett utan upphandling. Det måste finnas ett regelverk, annars finns risk för korruption, säger han.

– Jag kan bara konstatera att det varit obefogat att handla, det ska så klart vara upphandlat.

Är det allvarligt att staden köpt varor för drygt 4 miljoner kronor utan någon form av avtal?

– Det är klart att det är allvarligt. Lagen om offentlig upphandling är komplicerad. Å andra sidan det här är ganska uppenbart när det handlar om de här beloppen. I det här fallet ska det inte vara så konstigt.

Kan du som ordförande i styrelsen för Konsult och service lova att den här typen av inköp inte sker igen utan något upphandlat avtal?

– Jag förutsätter att vår organisation ska fixa det så att verksamheterna ska kunna fungera. Vad är värst, att vi gjort otillåten upphandling eller att verksamheterna inte fungerar? Men det är klart att vi ska göra enligt lagar och regler. Som sagt, jag förutsätter att man gör det här nu, och om man inte levererar det måste man tala om det. Men jag har inte fått någon signal från upphandlingsenheten om att den inte kan göra det här jobbet, säger Lars Kallsäby."

lars kallsäby