Planer för tre nya förskolor klubbas

Västerås är i behov av fler förskolor och igår tog byggnadsnämnden beslut om detaljplaner och bygglov för tre framtida förskolor.

Lars Kallsäby, ordförande i byggnadsnämnden kommenterar det i SVT. Ett projekt är en ny förskola på Skallberget. 

"– Där kan man i princip börja bygga efter helgerna och vara färdiga nästa år..."

Detaljplaner för framtida förskolor på Branthovda och Gotö ute på Barkarö klubbades också.

"– Där är inte behovet lika akut eftersom området inte är byggt ännu. Men under början på 2019 kan nog byggstart ske, säger Lars Kallsäby."

lars kallsäby