Lars Kallsäby besökte Daniel Özer på Vallby

daniel özer, lars kallsäby

Lars Kallsäby besökte idag Daniel Özer, ägare till ICA Nära Vallby i Västerås. De pratade om en rad ämnen som entreprenörskap, integration och utbildning.

Daniel är uppvuxen på Vallby och bor än idag på området. Han tog för fem år sedan över ICA Nära Vallby och har lyckats öka antalet anställda såväl som omsättningen sedan dess.

Vid sidan om att driva ICA-butiken har Daniel ett starkt socialt engagemang för sin stadsdel och människorna där. Det finns en stor risk att ungdomar hamnar i utanförskap, säger Daniel, av en rad olika anledningar. Speciellt när naturliga mötesplatser som skolan och fritidsgårdar inte längre passar för en ung människa på grund av att de blivit för gamla för dem. Då känner de som att den familj de trodde de var en del av har övergivit dem.

daniel özer, lars kallsäby

Det ungdomarna då frågar efter är ett jobb, menar Daniel. Men tyvärr står många hinder i vägen för de som vill starta företag och skapa jobb, säger han. Daniel efterfrågar ökad flexibilitet från kommunen att kunna och våga testa olika lösningar samt mindre regel- och lagkrångel från staten vad gäller att starta och driva företag.

Ett sätt som Daniel vill hjälpa unga människor att bli en produktiv del av samhället och undvika utanförskap är bemaningsföretaget Suburb Staff som han varit med och startat tidigare i år. Visionen med det företaget är att hjälpa utsatta ungdomar in på arbetsmarknaden till ett fullvärdigt, rikt och ansvarstagande liv. De ger andra företag chansen att göra samhällsnytta genom att använda arbetskraftiga ungdomar i sin verksamhet. Suburb Staff beskriver sig som "ett bemanningsföretag som är kittet och bryggan mellan dessa ungdomar och företagarna".

daniel özer