Lars Kallsäby om 2016 - "Det finns fortfarande mycket att göra"

I en intervju sammanfattar Lars Kallsäby 2016 som ett bra år för Västerås kommun. Rekordhög byggnation, stark ekonomi, satsningar på skolan och Centerpartiet är återigen med och gör skillnad på ett antal områden.

lars kallsäby

- Västerås ekonomi som helhet har vänt på grund av ett antal åtgärder som vi har varit med och drivit igenom, säger Lars. Vi antog en stark budget för 2017 i somras som visade sig vara behövligt för vi fick lite dystrare siffror vad gäller skatteintäkter nu på hösten. Men tack vare att vi antog en stark budget kan vi klara det ändå för 2017.

Lars lyfter speciellt att skolans ekonomiska resultat har vänt under 2016 och resultaten nu också pekar i rätt riktning. Speciellt grundskolan har dragits med underskott men är nu i balans under Vicki Skure-Erikssons ledning.

- Vi ser även en liten men ändå en viktig förändring vad gäller skolresultaten, säger Lars. Betygen i den kommunala grundskolan har vänt uppåt, det är ett litet trendbrott. Kan vi fortsätta att förstärka resurserna till skolan och ge skolorna de möjligheter de behöver så tror jag vi kan fortsätta förbättra resultaten.

Det är också året då Västerås såg en vändning inom äldreomsorgen, säger Lars. Han medger samtidigt att det även inom det området finns en hel del kvar att göra och tillägger att Västerås måste fortsätta utbyggnaden av äldreomsorgen och bygga fler äldreboenden.

lars kallsäby

Som ordförande i byggnadsnämnden är Lars huvudansvarig för att se till att det byggs nog med bostäder i Västerås.

- Inom mitt eget område så kan jag konstatera att vi har gått igenom ytterligare ett år med fler bygglov, fler detaljplaner och ett rekordhögt byggande, säger Lars. Vi har ännu inte riktigt nått upp till de 1000 bostäder per år vi har som mål men vi är inte långt därifrån. Totalt sett är det ett kraftigt ökad bostadsbyggande vilket är helt nödvändigt för att klara bostadsförsörjningen.

Västerås styrs sedan valet 2014 av Samarbete för Västerås bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Det är en konstellation som inte har styrt tillsammans tidigare i Västerås och alla inom Centerpartiet var inte helt säkra på hur det skulle te sig.

- Samarbetet tycker jag går väldigt bra, säger Lars. Vi har en stor respekt för varandras partier. Vi är fyra olika partier med olika bakgrund men vi har en respekt för att vi i vissa frågor kommer från olika håll. Sen har vi också en gemensam vilja att vi ska lyckas. Det tycker jag vi ser i en del tuffa beslut vi har tagit, inte minst för att komma tillrätta med ekonomin.

lars kallsäby

En sådan tuff fråga som samarbetet har haft på sitt bord under året är framtiden för Västerås flygplats. Lars ser en positiv utveckling för flygplatsen med linjer till både Helsingfors och Köpenhamn under 2017.

- Vad gäller flygplatsen har vi ett gemensamt mål att vi ska utveckla, inte avveckla den, säger Lars. Men på grund av lite olyckliga omständigheter har flygplatsen haft det väldigt tufft. Vi har ändå visat att vi är kapabla att hålla ihop och att nu strama åt och fullfölja den handlingsplan vi har fastlagt.

Lars sammanfattar samarbetet mellan de fyra partierna så här halvvägs genom mandatperioden med att mycket har åstadkommits av det som partierna kom överens om att fokusera på under de fyra åren.

- Nu 2017 och framåt måste vi se till att vi betar av resten och det gäller förstås över hela det politiska fältet, säger Lars. Att vi har fortsatt valfrihet inom äldreomsorgen, att vi genomför ortsanalyser, att vi fortsätter omställningen till hållbar miljö inom alla verksamheter. Det finns fortfarande mycket att göra.

- Jag ser idag inget som säger att vi inte skulle kunna komma överens om det vi har framför oss eller att vi inte skulle kunna åstadkomma det som är kvar på samarbetsprogrammet.

lars kallsäby

På det mer personliga planet berättar Lars att det varit ett turbulent år. Speciellt gäller det ett mordhot han fick i ett brev som skickades till hans hem.

- Jag är som ordförande i byggnadsnämnden ofta i hetluften, säger Lars. Men särskilt hett om öronen fick vi i en situation där vi blev anklagade för att vi skulle bygga ett boende för flyktingar på Barkarö. I själva verket handlade det om att vi var positiva till att ta emot en eventuell kommande ansökan om att pröva ett flyktingboende där. Om det skapades då tyvärr ett missförstånd och vissa menade att vi hade gått bakom ryggen och fattat beslut när det i sak inte alls handlade om det.

- Där fick jag utstå väldigt mycket kritik och på ett ganska otäckt sätt. Jag fick på ett personligt sätt prova på hur samhällsdebatten är idag, vilket hat som lätt kan piskas upp i stämning mot andra människor. Jag blev själv mordhotad för första gången i mitt politiska liv. Det var inte roligt och visar en otäck bild av hur samhällsdebatten är just nu i landet.

Det finns dock glädjande delar till en annars jobbig upplevelse, berättar Lars. Han fick mycket stöd och uppmuntran från allmänheten där många tyckte att han hade agerat rakryggat och behandlat en svår situation på ett öppet sätt.

- Jag fick faktiskt stöd av en medborgare som kom hem till mig och överlämnade ett presentkort som ett tecken på uppskattning för att jag stod upp i den hätska debatten som var då när vinden drog som värst, säger Lars.

lars kallsäby

Hur ser då Lars fram emot året som kommer?

- Jag ser att vi kommer ha fortsatt mycket att göra, säger han. Vi kommer behöva få mer snurr på bostadsbyggandet. Ska vi leverera det vi har lovat, att vi ska bygga minst 1000 bostäder om året, måste vi öka takten än mer under 2017. Framförallt måste det färdigställas fler bostäder. Där har vi ett tungt uppdrag.

- Vi måste också fortsätta utveckla vår interna organisation med ett större fokus på ledarskap. Det är viktigt att vi i alla led har ett starkt och tydligt ledarskap i både den politiska delen men också bland tjänstemännen. Vi måste trimma upp organisationen. Vi gör ett jäkligt bra jobb men kan göra det ännu bättre.

Tillsammans med Lars säger vi adjö till 2016 och ser fram emot 2017.