Blåljuspersonal behöver stärkt rättsligt skydd

Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt, skriver Johan Hedin och Lars Kallsäby idag i Fagersta-Posten.

Saxat ur artikeln:

Ambulanssjuksköterskor och brandmän skulle under den få samma rättsliga status som poliser. Brottet ska ge samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman, det vill säga fängelse i högst fyra år, eller vid ringa brott böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom vill vi göra det kriminellt att hindra en utryckning. Det regleras idag i Trafikförordningen och ger endast böter.För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbete. Men vi måste även agera skarpt från politiskt håll. Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt.

blåljus