Kollektivtrafikresandet ökar mest i Västmanland

SKL visar i en rapport att resorna med buss, tåg och andra kollektiva färdsätt i Västmanland ökade med 67 procent mellan 2005 och 2015.

Det är SVT som rapporterar om SKL:s resultat. Vi tycker det här är mycket glädjande för Västerås och Västmanland. Man ska kunna leva och arbeta i hela kommunen och tillgång till pålitlig lokaltrafik är en förutsättning för det. De satsningar som har gjorts på lokaltrafiken har helt klart fått utdelning men än finns mycket kvar att göra.

"Sara Rhudin, expert på kollektivtrafik på Sveriges kommuner och landsting (SKL), säger till Nyhetsbyrån Siren att det ökande kollektivtrafikresandet i Sverige de senaste tio åren kan kopplas till medvetna satsningar som har gjorts.

Det är Nyhetsbyrån Siren som har sammanställt siffror från Kommun- och landstingsdatabasen. Antalet kollektivtrafikresor per person och år är allra högst i Stockholms landsting – där gjordes 358,6 resor per person under 2015. I Västmanland gjordes betydligt färre resor – 53,4 per person och år – men samtidigt innebär det en ökning på 67 procent jämfört med 2005 års siffra."

bussar, lokaltrafik