Västerås kommun i framkant vad gäller välfärdsteknik

robot

Västerås kommun ligger i framkant vad gäller välfärdsteknik, det läser vi om i en artikel i DN. Vi i Centerpartiet tycker att det är bra att kommunen använder den senaste tekniken inom välfärdsområdet såväl som andra områden.

"I Sverige ligger Västerås kommun i framkant vad gäller välfärdsteknik. I hemtjänsten har de börjat med kameratillsyn i stället för nattliga besök hos många kunder. De har också använt kommunikations- roboten Giraffen och låtit äldre med demenssjukdom pröva robot- katten, ett gosedjur som reagerar på tal och beröring och beter sig likt en katt. Till skillnad mot en riktig tröttnar den inte och det finns ingen risk att ägaren har ihjäl den av misstag.

– Dagens äldre är en generation som har gått igenom hela teknikutvecklingen, de är verkligen inte teknikmotståndare som grupp. Tvärtom passar teknik väldigt bra i äldreomsorgen, säger Ulrika Stefansson, projektledare för välfärdsteknik i Västerås kommun.

På Hälleborgs äldreboende i Västerås ger teknik demenssjuka större frihet. Positioneringsfyrar vid entrédörrar, hissar och ute i trädgården har gjort det möjligt att låta fler dörrar stå olåsta mellan avdelningarna och ut mot trädgården. Det har lett till mer rörelse och umgänge mellan avdelningarna.

Personalen har var sin smartphone och får larm när personer som behöver tillsyn lämnar sin avdelning eller är på väg bort från gården.

– Vi jobbar med en metod om att möta upp i stället för att hindra. Ser vi att en person är på väg bort från området går vi ikapp och leder så småningom tillbaka denne till hemmet, säger Maria Sandhagen, enhetschef på Hälleborg.

I varje rum finns sensorer under parketten som med samma teknik som i pekskärmar känner av fall och larmar personalen. I badrummen finns väggsensorer som känner av personers längd. Därmed blir ingen liggande i väntan på att bli upptäckta om de ramlar.

Golven känner av steg och kan meddela personalen om någon lämnar sin säng och går in på toaletten eller ut på balkongen, för de boende där det behövs. En diskussion om integritet och gränsen mellan stöd och övervakning är ett obligatoriskt moment.

– För all teknik som används görs en individuell analys. Många av våra patienter har inte möjlighet att ge sitt samtycke på grund av sin sjukdom, därför gör vi i stället en analys om varje kunds vårdbehov och använder bara den teknik som passar.

Maria Sandhagen betonar att tekniken inte sparar personal.

– Vi måste fortfarande ha personal tillgänglig ifall vi får signaler. Men vi köper tid och kan vara där vi behövs, säger hon."