Motion om odlingslotter för asylsökande klubbades

morötter

Igår var vi med och röstade igenom en motion från Moderaterna om odlingslotter för asylsökande. Vi tycker det är ett utmärkt sätt att ge asylsökande en möjlighet till en meningsfull sysselsättning i väntan på beslut och kanske också en utökning av hushållskassan.

Vicki Skure-Eriksson intervjuades av SVT:

"Vicki Skure-Eriksson (C) beklagar liksom flera andra att beredningen dragit ut på tiden, men menar att även om odlingssäsongen gick förlorad så är det med tanke på läget i världen mycket möjligt att frågan blir aktuell igen.

– Då har vi en motion som är bifallen och klar och då kan vi komma ut med pallkragarna direkt. Motionen är inte onödig för nu står vi beredda den dagen vi får nya asylboenden, säger hon."