Grundskolans ekonomi i balans

Grundskolan har längre dragits med underskott. Nu visar bokslutet för 2016 att resultatet har vänt.

Vicki Skure-Eriksson, grundskolenämndens ordförande, berättar mer om grundskolans resultat. Nu när ekonomin är i balans ligger fokus på att förbättra resultaten i grundskolan.

vicki skure-eriksson