Målet för bostadsbyggande inom räckhåll

Antalet färdigställda bostäder 2016 landade på 895. Det är en mycket bra siffra men uppenbart räckte det inte riktigt ända fram till de 1000 per år som Samarbete för Västerås har satt som mål.

bostadsbyggande

Men i en artikel i VLT kan vi läsa en glädjande syn på framtiden.

"Byggandet i Västerås ökar och under 2017 ser det ut som att politikerna når sina efterlängtade tusen lägenheter per år.

– Trycket är hårt och ambitionerna är höga. Många jobbar hårt och nästa år byggs troligen runt 1 000 lägenheter vilket är väldigt bra, säger Lars-Erik Bengtsson, VD på Bostad Västerås."