Våldsförebyggande arbete i Västerås skolor

Vicki Skure-Eriksson berättar om hur man arbetar med våldsförebyggande arbete i Västerås skolor.


vicki skure-eriksson