Vi står bakom investeringen i block 7

Mälarenergis ägardirektiv säger att bolaget ska ha slutat elda kol och olja senaste 2020. Investeringen i block 7 ser vi som ett bra sätt att nå det målet.

block 7

Mälarenergi behöver förnya och utöka sin kapacitet att generera den värme som håller Västerås varmt genom i huvudsak fjärrvärmenätet. Företaget föreslår en investering i ett nytt block 7 som ska drivas på returträ.

Visserligen är det en stor investering på cirka 1,7 miljarder men vi ser det som en nödvändig investering. Det nya blocket kommer ersätta utrustning från 1963.

Det viktiga är dock att med den här investeringen kommer Mälarenergi bort från att elda upp kol och olja.