Pressmeddelande: Centerpartiet står upp för valfrihet inom skola, vård och omsorg

Vi har idag skickat ut ett pressmeddelande som klargör vår inställning till valfrihet inom det som kallas välfärden, alltså skola, vård och omsorg.

Centerpartiet anser att valfrihet är en rättighet som gynnar människor såväl som samhället i stort. Valfrihet innebär att den enskilde medborgaren får en chans att själv vara med och påverka sin egen livssituation. Det kan vara vilket äldreboende de vill bo på eller vilken skola deras barn ska gå i.

Valfrihet innebär också att kunna välja bort det som inte fungerar. Varje skattekrona ska givetvis användas ansvarsfullt för att leverera bästa möjliga kvalitet. Alltså är debatten om vinsttak i välfärden fel, istället borde vi tala om kvalitetsgolv. Kvaliteten ska tryggas och den som inte levererar enligt de ställda kraven har inte i välfärden att göra. Det gäller såväl kommuner och landsting som kooperativ och privata företag.

Centerpartiet har också lagt förslag på hur den kvalitet som levereras ska säkerställas. Vi föreslår öppna kvalitetsredovisningar där det enkelt går att jämföra kvaliteten hos enskilda aktörer, både offentliga, privata och de som drivs i andra driftsformer. Skärpta regler vid kvalitetsbrister behövs också och de ska appliceras på alla typer av aktörer.

Västerås är inte remissinstans för Ilmar Reepalus utredning och vi har tillsammans med de andra partierna i Samarbete för Västerås bestämt att inte svara på remissen. Däremot är vi överens om att det står varje parti fritt att svara utifrån att det är en rikspolitisk fråga.

 

centerpartiet västerås