Prognos: 230.000 västeråsare år 2050

SVT uppmärksammar arbetet med reviderad översiktsplan i Västerås som siktar in sig på att vi kommer vara 230.000 invånare år 2050.

Västerås

En så snabb och stor befolkningstillväxt påverkar förstås oss på en rad områden, byggnation av bostäder inte minst, men även infrastruktur som t.ex. vägar.

Vi i Centerpartiet arbetar faktiskt just nu med att titta på revideringen av översiktsplanen i vår fokusgrupp för samhällsbyggnad. Vill du vara med i det arbetet så hör av dig.