"Vi får mycket med oss tillbaka"

Vicki Skure-Eriksson (C), ordförande i grundskolenämnden, berättar om ett seminarie hon deltog i på kommundagarna i Göteborg. "- Vi får mycket med oss tillbaka som vi kan jobba vidare med i Västerås", sammanfattar hon.

Vicki Skure-Eriksson