Inbjudan till fokusgruppen vård och omsorg

Vårt arbete med att ta fram ett kommunalt handlingsprogram inför nästa val fortsätter, nu med fokusgruppen för vård och omsorg.

vård och omsorg

Vårt kommunala handlingsprogram innehåller den politik vi avser bedriva i Västerås. Det innehåller en rad områden så som skola, miljö osv. Vård och omsorg ingår förstås som en viktig del i handlingsprogrammet och nu är det dags att uppdatera det inför kommande valrörelse.

Arbetet med att uppdatera handlingsprogrammet bedrivs i det som vi kallar fokusgrupper. Nu kallar vi till möte i gruppen för vård och omsorg.

Vill du vara med och påverka Västerås vad gäller vård och omsorg? Kom till mötet!

Onsdag 22/2, 15:00, plats meddelas senare till de som anmält sig.

Du behöver inte vara medlem i partiet.

Anmälan till Magnus Nystedt, politisk sekreterare, magnus.nystedt@centerpartiet.se, 076 495 41 86.