Lars Kallsäby: "C sågar nya förslaget om kilometerskatten"

Lars Kallsäby, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet Västmanland, skriver idag i Sala Allehanda om regeringens kilometerskatt.

"Sammanfattningsvis innebär kilometerskatten ökad administration och byråkrati, ökade kostnader för företag och konsumenter, en högst tveksam effekt på lastbilarnas miljöpåverkan, en relativt låg skatteintäkt.

Detta är inte vad vi behöver just nu när vi istället borde fokusera på att göra våra företag så konkurrenskraftiga som möjligt".

kilometerskatt