Skilda åsikter om läget på Råby

Idag var Lars Kallsäby på plats på Råby centrum och pratade med en lång rad personer om hur de upplever situationen i sitt område. Åsikterna går isär om hur allvarligt läget är, eller inte.

Helt klart är att det finns en hel del människor som bor på Råby som är oroliga för situationen i den stadsdelen och deras oro har ökat nyligen. Den oron måste vi ta på allvar och arbeta aktivt med.

Men vi får heller inte agera förhastat och vidta åtgärder som i kanske riskerar att i onödan begränsa människors möjligheter till utbildning, nöje och andra aktiviteter.

Lars sammanfattade sina intryck i en livevideo på Facebook. Han kommer fortsätta träffa människor på Bäckby och Skallberget inom kort och återvänder också till Råby snart.

Råby