Jättebra diskussion med Ulrika Carlsson om framtidens skola

Ulrika Carlsson besökte ikväll Västerås och deltog i ett seminarium om framtidens skola tillsammans med Kamran Namdar, universitetslektor på MdH och Mooner Hasler, skolutvecklare med doktorsexamen i interkulturalitet. 

ulrika carlsson

Ulrika Carlsson

Efter inledande presentationer tog diskussionen fart. Den handlade om stora frågor som vad ska vi ha skolan till? Vill vi ha en skola där hela poängen är att gå i skolan eller ska man lära sig för livet? Det pendlade mellan högt och lågt, den senaste forskningen och praktiska applikationer. Lärarutbildningen diskuterades och hur den skulle kunna reformeras, bland annat genom att tillåta andra aktörer än högskolor och universitet att bedriva den.

Vi vill tacka Ulrika, Kamran, Mooner och alla andra deltagare för en jättebra diskussion. Säkerligen kommer alla ta med sig något speciellt intryck från kvällen.

Fotograf: Magnus Nystedt

ulrika carlsson

Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson
Lars Kallsäby och Vicki Skure-Eriksson

Lars Kallsäby och Vicki Skure-Eriksson

Kamran Namdar

Kamran Namdar

Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson

Ulrika Carlsson