Frågan om kvinnliga badtider skickas till kommunstyrelsen

Igår bröt Kristdemokraterna med de andra partierna i Samarbete för Västerås och röstade med oppositionen för ett remiss om att förbjuda kvinnliga badtider.

Frågan har därmed skickats vidare till kommunstyrelsen och i förlängningen kommunfullmäktige.

Vår linje i Centerpartiet har hela tiden varit att den verksamhet som nu diskuteras, två timmar per månad utanför ordinarie badtider vigt åt kvinnor, har varit en väl besökt och väl fungerande verksamhet. Det är för övrigt en verksamhet som startade under föregående mandatperiod och som sedan årsskiftet har upphört.

Hans Stergel, ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv har uttalat sig i media om detta. Han intervjuades av VLT och i det inslaget säger han bland annat:

"Det har ju spekulerats i olika media om hur det här skulle bli men det här är ju inte ett oväntat resultat... Processen knallar vidare och nu ligger det i knät på kommunstyrelsen".

 SVT rapporterar:

"Enligt nämndordförande Hans Stergel (C) har diskussionens vågor gått höga och under dagens sammanträde lyftes allt från simkunnighet, jämställdhet och frågor om ekonomi till hederskultur och rädsla för ökad islamisering.

– Jag är förvånad över att diskussionen blev så omfattande under mötet eftersom vi redan sedan tidigare visste att positionerna är låsta och att vi står väldigt långt ifrån varandra i den här frågan..."

Och i Tvärsnytts nyhetsinslag säger Hans Stergel:

"Egentligen har vi ju samma mål, vi vill ha en ökad jämställdhet för de här grupperna. Och vi då från majoriteten, vi tycker att det här med kvinnobadena är ett bra insteg för det här".

badhus