Kretsstyrelsens konstituerande möte

styrelse

Ikväll hade den nyvalda kretsstyrelsen sitt första, konstituerande möte efter årsstämman.

Styrelsen består av ordförande Magnus Ekblad, vice ordförande Eva-Lotta Svensson, kassör Lisa Bortmyr samt ledamöterna Ing-Marie Berndtsson, Dag Ekendahl, Ulf Jansson, Fredrik Melin och Tina Sjödin.