Värna Västerås grönområden och låt hela kommunen växa

förtätning

Centerpartiets Västeråskrets har haft årsmöte och där antog medlemmarna följande uttalande om förtätning av Västerås.

Behovet av bostäder i Västerås har ökat de senaste åren och det byggs för fullt för att uppfylla den efterfrågan som finns. I grunden är det positivt med den framtidsoptimism som alla byggkranar är ett tydligt tecken på.

Den så kallade förtätningen i Västerås har dock en smärtgräns som kommer allt närmare. Centerpartiet vill att förtätning i sin allra huvudsakliga del skall ske på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor. Behovet av nya bostäder finnas kvar under lång tid. Därför måste utbyggnadsplanerna i större utsträckning genomföras i mindre orter och ute på landsbygden.

Ett tecken på vad vi har att vänta är idén att bygga i gropen i korsningen Skultunavägen – St. Ursulas, eller ett höghus väster om Elbakajen. Om vi redan så här i början av byggboomen tvingas ta sådana här tomter i anspråk, vilka grönområden skall då komma upp på förslagslistan om två, tre år?

Det är därför dags att avsluta ”bygga inåt-eran” efter att ha byggt stationsområdet, Kopparlunden och några andra byggbara platser. Nu är det tid att se till att det byggs i hela kommunen och att det öppnas nya områden i t.ex. Sätra, norr om Västerleden, Barkarö, övriga landsbygden osv.

Centerpartiets Västeråskrets