Västerås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Värna Västerås grönområden och låt hela kommunen växa

Värna Västerås grönområden och låt hela kommunen växa

förtätning

Centerpartiets Västeråskrets har haft årsmöte och där antog medlemmarna följande uttalande om förtätning av Västerås.

Behovet av bostäder i Västerås har ökat de senaste åren och det byggs för fullt för att uppfylla den efterfrågan som finns. I grunden är det positivt med den framtidsoptimism som alla byggkranar är ett tydligt tecken på.

Den så kallade förtätningen i Västerås har dock en smärtgräns som kommer allt närmare. Centerpartiet vill att förtätning i sin allra huvudsakliga del skall ske på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor. Behovet av nya bostäder finnas kvar under lång tid. Därför måste utbyggnadsplanerna i större utsträckning genomföras i mindre orter och ute på landsbygden.

Ett tecken på vad vi har att vänta är idén att bygga i gropen i korsningen Skultunavägen – St. Ursulas, eller ett höghus väster om Elbakajen. Om vi redan så här i början av byggboomen tvingas ta sådana här tomter i anspråk, vilka grönområden skall då komma upp på förslagslistan om två, tre år?

Det är därför dags att avsluta ”bygga inåt-eran” efter att ha byggt stationsområdet, Kopparlunden och några andra byggbara platser. Nu är det tid att se till att det byggs i hela kommunen och att det öppnas nya områden i t.ex. Sätra, norr om Västerleden, Barkarö, övriga landsbygden osv.

Centerpartiets Västeråskrets