Pressmeddelande: Centerpartiets ledamot i flygplatsstyrelsen avgår

Centerpartiets ledamot i styrelsen i Nya Västerås Flygplats AB, Håkan Wahlström, avgår idag på egen begäran.

– Med anledning av revisorernas slutsats att jag, andra styrelseledamöter och den tidigare verkställande direktören har ”haft brister i de beslutsunderlag som låg till grund för den upphandlade trafiken till Helsingfors” så ställer jag idag min plats till förfogande. Jag har hela tiden känt att jag har haft partiets förtroende och jag uppskattar det stöd jag fått från mina partikollegor, säger Håkan Wahlström.

Centerpartiet ser det som ett gott tecken för flygplatsen och Västerås att NextJet har fortsatt flyga till Helsingfors på egen räkning. Det var trots allt den första kommersiella linjen från Västerås som har startats på 15 år och låg i linje med flygplatsens ägardirektiv.

Förutom den befintliga trafiken till Helsingfors så öppnar snart en ny flyglinje till Köpenhamn. Efter ett tufft 2016 med ett oacceptabelt stort underskott ser vi det som ytterligare ett steg i rätt riktning. Styrelsen, som ska arbeta för bolagets bästa, måste nu tillsammans med ledningen fokusera på att få in mer kommersiell verksamhet samt se över kostnadskostymen.

– Håkan Wahlströms erfarenhet och kunskap har spelat en viktig roll i att styra flygplatsen i rätt riktning. Centerpartiet har förtroende för honom och tackar honom för den insats han gjort för bolaget och alla västeråsare, säger Lars Kallsäby.

centerpartiet