Nu räcker det med förtätning i Västerås

På vårt årsmöte i februari antogs detta uttalande om förtätning i Västerås.

Centerpartiets Västeråskrets framhåller att behovet av bostäder i Västerås har ökat de senaste åren och det byggs för fullt för att uppfylla den efterfrågan som finns. I grunden är det positivt med den framtidsoptimism som alla byggkranar är ett tydligt tecken på.

Den så kallade förtätningen i Västerås har dock en smärtgräns som kommer allt närmare. Centerpartiet vill att förtätning i sin allra huvudsakliga del skall ske på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor.

Behovet av nya bostäder finnas kvar under lång tid. Därför måste utbyggnadsplanerna i större utsträckning genomföras i mindre orter och ute på landsbygden.

Ett tecken på vad vi har att vänta är idén att bygga i gropen i korsningen Skultunavägen – St. Ursulas, eller ett höghus väster om Elbakajen. Om vi redan så här i början av byggboomen tvingas ta sådana här tomter i anspråk, vilka grönområden skall då komma upp på förslagslistan om två, tre år?

Det är därför dags att avsluta bygga inåt-eran efter att ha byggt stationsområdet, Kopparlunden och några andra byggbara platser. Nu är det tid att se till att det byggs i hela kommunen och att det öppnas nya områden i som Sätra, norr om Västerleden, Barkarö och övriga landsbygden och så vidare.

förtätning