Möten om förslaget från landsbygdskommittén

Landsbygdskommitténs förslag som publicerades nyligen är ute på kort remiss. Centerpartiet var väl representerat söndags i Lillhärads bygdegård där man diskuterade ett remissvar.

Lars Kallsäby var en av de som Västmanlands Nyheter rapporterade om.

"Allas rätt att bo på landet diskuterades. Frågan var om särskilda landsbygdslån och minskat regelkrångel kan öka byggandet på landsbygden.

– Allt ska vara tillåtet där det inte är förbjudet. Man ska kunna bygga på landet, utom där det är förbjudet, man ska kunna bygga utan detaljplan. Att bygga och bo är det absolut viktigaste för en levande landsbygd, säger Lars Kallsäby (C) ordförande i byggnadsnämnden."

landsbygdskommittén