Vi vill att det byggs i hela kommunen

För oss i Centerpartiet är det viktigt att det byggs i hela kommunen. Det innebär att vi accepterar viss förtätning men att det även ska byggas utanför Västerås tätort, på landsbygd och i serviceorter.

För en tid sedan antog vår årsstämma ett uttalande som sade i princip att vi tycker att förtätningen i Västerås har nått vägs ände:

"Den så kallade förtätningen i Västerås har dock en smärtgräns som kommer allt närmare. Centerpartiet vill att förtätning i sin allra huvudsakliga del skall ske på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor".

Idag uppmärksammas vårt uttalande av VLT.

"Magnus Ekblad, ordförande i Centerpartiets Västeråskrets, skriver i ett debattinlägg att förtätningarna närmar sig en smärtgräns. Han kritiserar byggprojekten vid Jakobsbergsplatsen och vid Skultunavägen och tycker att det värsta exemplet hittills är förslaget om höghus vid Elbakajen.

– Höghus vid Elbakajen är fel. Området behövs för båtliv och friluftsliv, säger han.

Vid ett möte slog centerns medlemmar fast att förtätningar ska upphöra. De vill istället bygga på landsbygden, i småorter och i nya större områden i stan. Redan beslutade byggen på ödetomter, grusplaner och andra dåligt utnyttjade ytor accepteras men medlemmarna vill inte bygga i grönområden.

– Grönområden i stan behövs för bra bomiljöer, säger Magnus Ekblad.

Lars Kallsäby, ( C ), ordförande i byggnadsnämnden, var inte med vid årsmötet men känner sig inte hindrad av den nya inriktningen. Han betecknar den som en signal för framtiden.

– I nästa steg måste vi ha nya bostadsområden och bygga lite överallt. Vi kan inte fortsätta med lika hög förtätning.

Centern är ett av fyra styrande partier i Västerås. Deras politik är att staden ska byggas inåt, alltså förtätas.

Hur går detta ihop med C:s nya inriktning?

Vi ska bygga i hela kommunen. Att bygga i serviceorter och på landsbygden är lika viktigt som att förtäta, säger Lars Kallsäby.

Han stödjer de projekt som är på gång med byggen på bland annat stationsområdet, Ängsgärdet, Kopparlunden och Öster Mälarstrand.

I höstas sade Lars Kallsäby att man inte ska vara rädd för förtätningar. Nu vill han vara mer försiktig när nya detaljplaner kommer på förslag.

– Vi måste vara uppmärksamma på hur förslagen upplevs. Vi ska inte göra ingrepp i viktiga funktioner som grönytor och bollplaner.

Men det finns gröna ytor som också är döda ytor och där kan man tänka sig byggen.

–Det är en avvägning hela tiden. Generellt måste vi vara mer lyhörda för synpunkter, säger han.

En bakgrund till diskussionen är att Västerås översiktsplan just nu ses över.

Som VLT berättas väntas Västerås få 230 000 invånare och därför måste man planera för 40000 nya bostäder fram till 2050. Det är 15 000 fler bostäder än i nuvarande plan.

Centern tror inte att förtätningar kan täcka det kommande behovet. Därför vill de bygga mer utanför stan.

Lars Kallsäby säger att nuvarande politik gäller fram till valet.

–Men vi ska inte bygga i alltför tveksamma områden, säger han.

Han är överens med medlemmarna vid årsmötet på en punkt – höghuset vid Elbakajen ska inte byggas.

– Vi har dessbättre inte fått in det förslaget till byggnadsnämnden. Om ett sådant förslag kommer blir det problem, det är en markering från centern, säger han."