Lyckad eftermiddag med Mellanskog för Lars Kallsäby

Lars Kallsäby träffade idag representanter för Mellanskog med dess ordförande Karin Perers i spetsen. Det blev en väldigt bra diskussion, vi har naturligtvis många intressen gemensamt.

Karin Perers, Lars Kallsäby

Karin Perers, Lars Kallsäby

Eftermiddagens diskussion med Mellanskog var väldigt givande. I vår närodlade politik ingår förstås skogen som en väldigt viktig komponent och något som vi gärna diskuterar med berörda parter för att bättre förstå dagens situation och hur vi bör forma vår politik.

Skogen utgör förstås en stor exportindustri för Sverige men också ett arv för framtida generationer, ett arv vi måste förvalta väl. Hur många människor är det inte som vistas i skogen för rekreation och hur låt oss inte glömma den flora och fauna som är beroende av den svenska skogen.

Efter de mer avskilda diskussionerna var Lars även senare på kvällen med på den näringspolitiska skogsträff som LRF Mälardalen och Mellanskog arrangerade.

Karin Perers gav först en presentation om skogsvårdslagen: vad är äganderätten värd idag? Hon pekade på den här artikeln från Svenska Dagbladet där vi kan läsa:

"Det är därför rimligt att se skogägande som ett slags gratis arrende, där riks­dagen har bestämt att vi tills vidare får sköta skogen och behålla avkastningen".

Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna, presenterade sedan en översikt av artskyddsförordningen, fågelskyddsdirektivet, nyckelbiotoper och domstolsbeslutet om bombmurklor.

Kvällen avslutades med ett panelsamtal under ledning av Per Pettersson, LRF, som moderator med Karin Perers, Mellanskog, Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna och Lars Kallsäby, Centerpartiet.

Karin Perers, Lars Kallsäby

Karin Perers, Lars Kallsäby

Gunnar Lindén, Karin Perers, Lars Kallsäby, Per Pettersson

Gunnar Lindén, Karin Perers, Lars Kallsäby, Per Pettersson