De bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan

Grundskolenämnden beslutade idag att lägga ner högstadiet på Bäckbyskolan som blir en F-6-skola från och med höstterminen. Detta för att elevunderlaget är för svagt.

Grundskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson kommenterade beslutet i VLT:

"– Det handlar inte i första hand om att spara. Fyra femtedelar av alla elever har redan valt bort högstadiet. Är det för få elever riskerar undervisningen att bli lidande.

– Vi måste ge ungdomarna bästa förutsättningarna för att lyckas i skolan, få bra betyg. Då måste vi kunna erbjuda lärare med behörighet i rätt ämnen. Det går inte när klasserna är för små".