Hans Stergel: innebandyarena börjar byggas 2017

Hans Stergel

I en artikel i Västerås Tidning meddelar Hans Stergel, ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv, att Västerås Stad kommer börja bygga en ny innebandyarena under 2017.

"– Vi ser positivt på att kommunledningen har gett tjänstemän i uppdrag att skapa en vision för Rocklunda. Kommunstyrelsen ansåg att visionen för 2018–2042 var för detaljerad så därför presenteras den vid ett senare tillfälle. Den innehåller underlag som rör ett 15-tal objekt. Dels befintliga byggnader som ska konverteras och dels nybyggen. Under 2017 startar bygget med en ny innebandyarena. Vi har lovat föreningarna det i snart tio år men på grund av upphandlingsproblem har det blivit försenat. Nu är den hallen är första prioritet."