Vi måste göra mer för miljön i länet

Magnus Ekblad, ordförande i västeråskretsen och ledamot i regionfullmäktige, skriver i dagens VLT om Region Västmanlands mijöprogram.

"Politiken ska nu göra sina prioriteringar innan miljöprogrammet slutgiltigt ska fastställas. Från Centerpartiet kommer vi driva på för att miljöprogrammet ska bli ett program som verkligen gör skillnad för miljön. Vi vill bland annat se

•att livsmedel ska vara ett eget målområde med fokus på att livsmedel som köps in ska vara producerade efter svensk lagstiftning och gärna närodlade,

•fler transporter ska drivas av förnyelsebara drivmedel, HVO-diesel och biogas kan minska utsläppen för långt fler transporter och i fler verksamheter,

•att Region Västmanland inför ett förbud mot inköp av artiklar innehållande mikroplaster,•fokus mot minskad antibiotikaförskrivning som åter har ökat i Region Västmanland något som är oroande för både hälsa och miljö,

•en trähusstrategi för hållbara fastigheter."