Finskspråkiga klassen flyttas till Emausskolan

I höst kommer finskspråkiga klassen på Bäckbyskolan flyttas till Emausskolan.

Vicki Skure-Eriksson intervjuades av Uutiset (SVT) och sa bland annat:

"Den mottagande rektorn kommer nu sätta sig in i vad som gäller med minoritetslagstiftning. De här eleverna har rätt till skolskjuts. Det är också en viktig del för att få ihop vardagen för både barn och familjer, att kunna välja finska klassen".