Skev fördelning av nyanlända på skolor i Västerås

Vicki Skure-Eriksson intervjuades av SVT om fördelningen av nyanlända grundskolebarn i Västerås.

"Över 90 procent, 820 av 900 barn i grundskoleålder, som kommit till Västerås den senaste fyraårsperioden går i kommunala skolor och det är några få skolor som tar emot de flesta. Hälften av eleverna, 446 barn, finns fördelade på endast sju skolor.

Av de 900 nyanlända grundskolebarnen har friskolorna tagit emot 80. Detta trots att mer än 25 procent av kommunens totala elevunderlag i grundskolan går i friskola. De två största skolorna, Fryxellska skolan och Internationella Engelska skolan, med tillsammans mer än 1500 elever har gemensamt tagit emot 4 nyanlända.

– Det är inte så att det är en ovilja, däremot har man en verklighet att ta ställning till – det är fullt, de har långa köer, säger Vicki Skure-Eriksson (C) som är ordförande i Västerås grundskolenämnd."