Liten bäck inget aprilskämt

En bäck på Öster Mälarstrand stoppar byggnation av skola, förskola, äldreboende och två höghus.

Detaljplanen antogs förra året i maj. Den överklagades av boende och Naturskyddsföreningen bl.a. med synpunken att planen bröt mot strandskyddet. Nu har mark- och miljödomstolen beslutat att upphäva detaljplanen.

Lars Kallsäby, byggnadsnämndens ordförande säger till VLT:

"– Det gör oss oerhört förvånade. Det fanns inte på kartan att det skulle ske. Hade det varit första april hade jag trott att det varit ett skämt..."

...

– Strandskyddet påverkas med några meter – men det gäller en liten bäck. Man ska värna om kultur- och naturvärden, men det här blir en absurditet och gränsar till maktmissbruk från myndigheternas sida. Det finns ett kolossalt behov av bostäder och skolor. Strandskyddet ska kunna upphävas när det finns ett allmänintresse. Om inte skola och bostäder är tillräckligt vet jag inte vad som är allmänintresse".